×
Wyszukaj w serwisie
×

XII Zjazd Miejsko Gminny OSP RP w Lewinie Brzeskim

W dniu 23.04.2016 roku odbył się XII Zjazd Miejsko Gminny OSP RP w Lewinie Brzeskim w którym uczestniczyły jednostki OSP Lewin Brzeski, Łosiów, Skorogoszcz.

            Swoją obecnością zaszczycił uczestników Zjazdu Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur  Kotara , Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Pan Waldemar Włodek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu starszy brygadier Andrzej Kwiatkowski i inni zaproszeni goście.

            Otwarcia dokonał Druh Prezes Piotr Cierpisz. W trakcie Zjazdu udzielono absolutorium  ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe władze na lata 2016 – 2020 Zarząd w składzie: Prezes Piotr Cierpisz, V-ce Prezes Grzegorz Wlazły, Komendant Gminny Mirosław Szuta, Sekretarz Tomasz Zdebik, Skarbnik Przemysław Piechówka, Członkowie Zarządu Józef Fiża oraz Szymon Buwaj oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący Konrad Jabłoński, V-ce Prezez Adam Szewczuk, Sekretarz Katarzyna Wojdyła.

            Na Zjeździe uchwalono program Oddziału Miejsko Gminnego OSP RP na lata 2016 – 2020 oraz wybrano delegatów na Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do Zarządu Powiatowego OSP RP w Brzegu

            Podsumowując XII Zjazd Miejsko Gminny OSP RP głos zabrał Pan Artur  Kotara  - Burmistrz Lewina Brzeskiego, który podziękował Strażakom za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie i działania na rzecz Gminy Lewin Brzeski, a także zaprosił Zarząd oraz pozostałych Druhów do dalszej współpracy. Podziękowania  złożył też Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Komendant Powiatowy PSP i goście zaproszeni.

            Nowo wybrany Prezes Druh Piotr Cierpisz serdecznie podziękował wszystkim strażakom i gościom  za przybycie i czynny udział w XII Zjeździe Miejsko Gminnym OSP RP.