×
Wyszukaj w serwisie
×

Zamienili szkołę w królestwo kolorów

W piątek 22 kwietnia zakończył się w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim Tydzień Ekologiczny pt. „ZDROWA ZIEMIA - ZDROWI LUDZIE”. Było to 5 dni kolorowych, pełnych wrażeń i miłych niespodzianek. 

Od poniedziałku do piątku dzieci zgłębiały wiedzę przyrodniczą i ekologiczną, biorąc udział w różnorodnych działaniach. Zajęcia odbywały się w szkole i w terenie. Nietypowe formy lekcji w czasie Tygodnia Ekologicznego, w połączeniu z fachową wiedzą zaproszonych do szkoły gości, pozwoliły kształtować świadomość ekologiczną dzieci. 

Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W poszczególnych dniach uczniowie i nauczyciele przychodzili ubrani w stroje w wybranym kolorze. Przynosili również kolorowe: warzywa, owoce, soki - jako dodatek do śniadania.

          Codziennie, podczas długiej przerwy nauczycielka wychowania fizycznego pani Teresa Wargin prowadziła aerobik przy muzyce.

          Wszyscy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli polonistów włączyli się do ogólnopolskiej proekologicznej edukacyjnej akcji „Listy dla Ziemi” zainicjowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. Uczniowie klas III-VI wykazali się dużą aktywnością w pisaniu listów.  Jako ambasadorowie akcji ekologicznej przekonywali dorosłych do zmniejszenia emisji gazów do środowiska. Uczniowie kl. I-II „malowali” list do Ziemi.

Codziennie wszystkie dzieci otrzymywały do wykonania przygotowane przez nauczycielkę przyrody, panią Aldonę Kosińską, zadania. Były to ekologiczne krzyżówki i kolorowanki związane z hasłem i kolorem dnia.

Każdego dnia starsi uczniowie odwiedzali wszystkie klasy, prezentując walory zdrowotne warzyw i owoców z poszczególnych kolorów.  

Codziennie na drzwiach klas, na kolorowym sercu pojawiała się informacja o wpływie kolorów na samopoczucie i zdrowie ludzi.

Przez 5 dni trwającej akcji uczniowie ubrani w zaproponowanym kolorze pozowali do zdjęć na boisku szkolnym na planie rysunku. Były to:

- w poniedziałek - butelka wody,

- we wtorek - szklanka mleka

- w środę - jabłko

- we czwartek - pomidor

- w piątek - napis „ZDROWIE”

Poniedziałek przywitał nas na niebiesko. Tematem przewodnim była „Ochrona wody”

          Jak bardzo istotna jest woda w naszym życiu, dzieci z klas pierwszych dowiedziały się między innymi z wycieczki do wodociągów. Prezes Hydro – Lew-u pan Ireneusz Szporek oprowadzał dzieci po zakamarkach pełnych skomplikowanych urządzeń i opowiadał różne ciekawostki związane z tym miejscem. Dzieci dowiedziały się jak pompuje się wodę spod ziemi, dotykały wielkich rur z wodą. Podczas spotkania najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania, jak bardzo istotną funkcję w środowisku naturalnym pełni przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, skąd w domach bierze się woda w kranie.

          Członkowie Koła Ekologicznego odwiedzili wszystkie klasy drugie i trzecie, w których wykonali ciekawe doświadczenia obrazujące różne właściwości wody.

 

 

We wtorek królowała biel.  Rozmawialiśmy o „Ochronie środowiska” podkreślając znaczenie czystego powietrza. Odbyły się „Biegi dla Ziemi”. Tego dnia uczniowie klas I-III uprawiali różnego rodzaju biegi w terenie.

          Na lekcji przyrody w klasach 5b i 5c gościem była pani Joanna Mokrzan kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta. Przekazała ona dzieciom wiele ciekawych wiadomości o gospodarce odpadami i ochronie przyrody w naszej gminie. Zachęcała do przekazania informacji rodzicom.

 

 

Środa okazała się zielona jak las. Zajmowaliśmy się „Ochroną lasów”.

Odwiedził nas pan Włodzimierz Fudali - leśnik, który pomógł uczniom posadzić na terenie szkoły drzewka. Każda klasa zasadziła swoje drzewko, którym  będzie się opiekować.

Pani Małgorzata Łozińska- Szemelak przeprowadziła w klasach III konkurs ekologiczny. Reprezentanci klas wykazali się wiedzą przyrodniczą.

 

 

W czwartek w szkole zrobiło się czerwono.

Tego dnia energia rozpierała przede wszystkim uczniów klas III, którzy odwiedzili siedzibę Straży Pożarnej. Każdy mógł wejść do wozu strażackiego oraz dumnie przymierzyć kask. Dzieci zobaczyły ubiór oraz wyposażenie strażaka. Dowiedziały się o przyczynach pożaru, postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia oraz prewencji.

Kolor czerwony kojarzy się nam z krwią. Klasy II uczyły się opatrywać rany  i udzielać pierwszej pomocy. Zaproszone panie pielęgniarki: pani  Ewelina Tomaszewska i Dorota Tylka  pokazały jak bandażować skaleczone palce, ręce, nogi.

Nauczycielka pani Małgorzata Łozińska-Szemelak i pielęgniarka szkolna pani Krystyna  Zaczkiewicz przeprowadziły pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas szóstych. Uczniowie dowiedzieli się, jak wykonywać sztuczne oddychanie i co to jest pozycja bezpieczna. To bardzo ważne umiejętności, które często ratują ludzkie życie.

 

 

Na piątek przypadł kolor żółty.

Klasy młodsze przygotowywały zdrowe posiłki. Uczniowie z klasy 3b pod kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty Dąbek uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, podczas których królowały jajka. Powstały fantastyczne, bardzo pomysłowe, smakowite zwierzątka.

Szkołę odwiedził nasz absolwent Dawid Wojtyna, obecnie uczeń technikum leśnego w Tułowicach.  Na spotkaniach z dziećmi opowiedział o  pracy leśnika, zwrócił uwagę na potrzebę ochrony lasów. Zademonstrował grę na rogu.

          Na apelu dla klas 4-6 podsumowującym ekologiczny tydzień odbył się też międzyklasowy konkurs na strój ekologiczny i hasło o ochronie przyrody. Pomysłowe stroje i ciekawe hasła wzbudziły dużo emocji. Najlepiej z tych zadań wywiązały się klasy 4b, 4a i 6c. Wszystkie dzieci otrzymały brawa oraz owocowy upominek. Salę gimnastyczną zdobiło wiele wykonanych przez dzieci plakatów o ochronie przyrody i zdrowia.

Podsumowując „Tydzień kolorów” stwierdzamy, że warto, a wręcz należy kontynuować takie działania. Był to nie tylko czas na zabawę z kolorami, ale również okazja do zdobycia nowej wiedzy, doświadczeń, spotkań z interesującymi ludźmi, czy wreszcie rozwijania swoich talentów plastycznych i sportowych.

          Wszystkim, którzy włączyli się w naszą zabawę i umożliwili jej przeprowadzenie serdecznie dziękujemy.

          Ogromne podziękowania kierujemy przede wszystkim do uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników obsługi za zaangażowanie, wsparcie i pomoc w realizacji naszych działań.

Cieszymy się, że wszyscy tak wspaniale bawili się kolorami i każdego dnia było widać, jak tworzymy społeczną jedność.

Projekt opracowały i koordynowały: Aldona Kosińska – nauczycielka przyrody i Jolanta Mazur- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.