×
Wyszukaj w serwisie
×

DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA- PSP W ŁOSIOWIE

11 maja obchodziliśmy w Polsce X  Dzień Bez Śmiecenia, którego celem jest edukacja  całego społeczeństwa  i zachęcanie wszystkich do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.  Hasło tego  jubileuszowego dnia brzmiało ,, Kultura Segregacji - wchodzisz czy wypadasz?”.                                                                                                 

Akcję  organizował ,, Rekopol” - Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

W ramach realizowanego w szkole  projektu „ Litter less- Śmieci mniej”  uczniowie  PSP w Łosiowie przystąpili  do kampanii  „Dzień Bez śmiecenia”. W  czasie  zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  przypominali sobie  jak segregować odpady, uczyli  się,  jak być świadomymi konsumentami.  Eksperymentowali  i  szukali nowych informacji na temat recyklingu.  Obliczane były oszczędności i straty związane z gospodarką odpadami. Uczniowie  układali również hasła propagujące zachowania ekologiczne i zastanawiali się jakie może być „drugie życie śmieci”.                                                          

Ważnym elementem  przedsięwzięcia  jest akcja SU-  zbieranie baterii, makulatury i plastikowych nakrętek.  Dzięki własnej aktywności uczniowie zdobyli wiele cennych informacji związanych z ochroną środowiska oraz wykazali się pomysłami na temat tego,  co należy zrobić, żeby śmieci wokół nas było mniej.

Dniu bez Śmiecenia nie drukowano  plakatów i ulotek, ale akcja promowana  była  wśród dorosłych  poprzez elektroniczną kartkę internetową, która po kliknięciu przekieruje  na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania  pozytywnie wpłyną na podniesienie świadomości ekologicznej.

Anna Jelenkowska