×
Wyszukaj w serwisie
×

Zapraszamy do udziału w konkursie „Piękna Wieś Lewińska 2016”

Burmistrz Lewina Brzeskiego Zarządzeniem Nr 647/2016 z dnia 14 czerwca 2016r. ogłosił konkurs „Piękna Wieś Lewińska 2016”.

Do tegorocznego konkursu uczestnicy będą mogli zgłaszać swój udział w dwóch kategoriach, tj.: „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt”. Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa  dnia 08 lipca br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Serdecznie zapraszam wszystkie sołectwa z tereny naszej Gminy do wzięcia udziału w Konkursie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2016:

 DOCRegulamin.doc
Karta zgłoszeniowa:

DOCformularz zgłoszeniowy.doc