×
Wyszukaj w serwisie
×

70-lecie OSP w Skorogoszczy

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Skorogoszczy odbyła się wyjątkowa uroczystość. Druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy przeżywali nadzwyczaj uroczyście 70-lecie swojego istnienia.

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą św. jubileuszową w intencji strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy, odprawioną przez ks. proboszcza Tomasza Struzika.

 Na placu przed szkołą podstawową w Skorogoszczy zebrali się jubilaci – druhowie OSP Skorogoszcz, którzy gościli w tym dniu delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP z gminy, jak również z powiatu oraz oficjeli reprezentujących samorząd gminy Lewin Brzeski, służby PSP i wielu sympatyków ruchu strażackiego.

Na uroczystości zgromadzili się zaproszeni goście: mł. brygadier Krzysztof Łukiewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu, starszy kapitan Dariusz Kulawinek z PSP w Brzegu, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu Andrzej Borowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzegu Andrzej Biedrzycki.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego: skarbnik gminy Urszula Smolińska, radni powiatowi w osobach: Alojzy Witoń i Adam Dziasek, radni miejscy: Ilona Gwizdak, Stefan Kachel, Władysław Górka, sołtysi: Krystyna Szmondrowska (Skorogoszcz) oraz Roman Zazula (Chróścina).

Doskonałą oprawę uroczystości stanowiły poczty sztandarowe OSP i niezawodna Orkiestra Dęta z Łowkowic wraz z mażoretkami.

Po odprawionej mszy św. odbyła się oficjalna część obchodów.

Komendant Gminny OSP w Lewinie Brzeskim Mirosław Szuta złożył meldunek Andrzejowi Borowskiemu o gotowości jednostek OSP do uroczystego apelu związanego z uroczystościami. Poczet flagowy przystąpił do podniesienia flagi państwowej. Następnie został odegrany hymn państwowy.

Po odegraniu hymnu rys historyczny jednostki OSP Skorogoszcz przedstawiła druhna Agnieszka Kałamarz (Ochotnicza Straż Pożarna w Skorogoszczy). W krótkiej formie opisała ona dzieje i wydarzenia z kart historii jednostki w Skorogoszczy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali oraz odznaczeń wyróżnionym strażakom.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP złotym znakiem związku OSP RP odznaczony został druh Janusz Jareniowski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

 1. dh. Buwaj Szymon
 2. dh. Kałamarz Krzysztof
 3. dh. Piechówka Przemysław

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został:

 1. dh. Bartłomiej Kałamarz

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został:

 1. dh. Szewczuk Adam

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzegu odznaczeniem Wzorowy Strażak wyróżnieni zostali:

 1. dh. Konopacki Maciej
 2. dh. Pakos Łukasz
 3. dh. Piątek Michał
 4. dh. Szewczuk Marek
 5. dh. Witkowski Mariusz

Uchwałą Prezydium Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lewin Brzeski odznaczeniem wysługę lat za długoletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej gminy Lewin Brzeski odznaczeni zostali:

Odznakę za wysługę 20 lat:

 1. dh. Piechówka Przemysław

Odznakę za wysługę 10 lat:

 1. dh. Kokoszka Aleksandra
 2. dh. Konopacki Maciej
 3. dh. Witkowski Mariusz

Odznakę za wysługę 5 lat:

 1. dh. Krawczuk Aleksander
 2. dh. Szewczuk Marek

Po przyznaniu odznaczeń głos zabrał gospodarz uroczystości, Zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, który powitał przybyłych strażaków, zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników, a także przekazał słowa uznania dla wszystkich strażaków, pełniących tę zaszczytną dla ludzi służbę. Z okazji jubileuszu na ręce prezesa OSP w Skorogoszczy Przemysława Piechówki przekazał bon upominkowy na zakup umundurowania dla jednostki, ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotarę. 

Po gospodarzu głos zabrali zgromadzeni goście, przekazując na ręce prezesa OSP gratulacyjne listy i upominki.

Po części oficjalnej uroczystości odbyły się Miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze.

W zawodach wzięły udział reprezentacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Strażacy  odpalali motopompy, rozwijali odcinki węży i podawali wodę. Była ostra rywalizacja ale i dobra zabawa.

W zawodach wzięły udział  4 drużyny – dwie ze Skorogoszczy, jedna z Lewina Brzeskiego i jedna z  Łosiowa. Zawody przeprowadzono w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.

Po odbytej rywalizacji i zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

1. miejsce - 1.drużyna OSP Skorogoszcz

2. miejsce - 2. drużyna OSP Skorogoszcz

3. miejsce - OSP Lewin Brzeski

4.miejsce - OSP Łosiów

Kolejnym elementem święta były występy dzieci ze szkół i przedszkoli w Skorogoszczy, zabawy i konkursy dla dzieci, występ zespołu LEGATO, konkurs na Super Jaśka i Super Jankę oraz zabawa taneczna zorganizowana i prowadzona przez MGDK w Lewinie Brzeskim.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego święta. Bez wsparcia rzeszy osób impreza ta nie mogłaby się odbyć. Słowa podziękowania kierujemy również dla sponsorów.

Fotogaleria uroczystości:

Obchody 70-lecia OSP w Skorogoszczy
Miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze - Skorogoszcz 2016