×
Wyszukaj w serwisie
×

Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi

       Radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Arturowi Kotarze z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 czerwca 2016r., Burmistrz omówił najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w roku ubiegłym oraz przedstawił pełne sprawozdanie z realizacji budżetu.

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok został przyjęty uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. i został zrealizowany w sposób poprawny. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz z wykonania budżetu za 2015 rok i wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej i wszystkich komisji stałych, 15 radnych Rady Miejskiej w Lewini Brzeskim zdecydowało o jednogłośnym podjęciu uchwał i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniu absolutorium.

            Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez Burmistrza a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu. Podejmując uchwałę udzielającą burmistrzowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów.