×
Wyszukaj w serwisie
×

Burmistrz podpisał umowy na dofinansowanie rozbudowy dróg lokalnych

W dniu 28 czerwca 2016r. Burmistrz Lewina Brzeskiego oraz Marszałek Województwa Opolskiego podpisali dwie umowy na dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na realizację programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Umowy zostaly podpisane przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszuli Smolińskiej.

 W ramach podpisanych umów przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Wronów (przyznana kwota dofinansowania 122 039 zł) oraz drogi w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna (przyznana kwota dofinansowania 559 185 zł).

Wkrótce zostanie podpisana umowa na dofinansowanie projektu przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz, która będzie obejmowała zmianę nawierzchni 2 dróg o łącznej długości ok.755m i wartości ok.480 000 zł (wnioskowana kwota dofinansowanie 246 870 zł).

Na podstawie zawartych umów gmina Lewin Brzeski będzie mogła ruszyć z procedurami przetargowymi, umożliwiającymi realizację zaplanowanych inwestycji już w przyszłym roku.

um - podpisanie umowy.jpeg

Na zdjęciu Burmistrz wraz z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego - Antonim Konopką.

Dwa dni później, w dniu 30 czerwca 2016r. Burmistrz Artur  Kotara  podpisał umowę z Nadleśnictwem w Brzegu na udostępnienie terenu starorzecza Nysy Kłodzkiej, będącego własnością Lasów Państwowych, na cele związane z projektem w ramach bioróżnorodności biologicznej. To kolejny krok do realizacji projektu „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.