×
Wyszukaj w serwisie
×

Remont lokali mieszkalnych w Lewinie Brzeskim

Koszt zadania: 67 066,32zł

Na realizację zadania została udzielona przez Wojewodę Opolskiego dotacja celowa  w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.”

Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych Kościuszki Świerczewskiego.jpeg

W ramach zadania wykonano: wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę okien wraz z podokiennikami, nowe posadzki z desek klejonych, wymieniono instalacje wod-kan, elektryczną i gazową.