×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa mikroinstalacji prosumenckich

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące wytwarzaniu energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski

Mikroinstalacje prosumenckie.jpeg

Koszt zadania: 245 922,08zł sfinansowany w ramach umowy bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu na przedmiotowe zadanie.

W ramach zadania wykonano: wymianę krawężników betonowych na długości ok. 200m. oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową.