×
Wyszukaj w serwisie
×

Remont istniejących dróg zlokalizowanych przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Przebudowa istniejących dróg zlokalizowanych przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, stanowiących dz. nr 782 i 792 obręb Łosiów, Gm. Lewin Brzeski

Koszt zadania: 245 922,08zł sfinansowany w ramach umowy bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu na przedmiotowe zadanie.

OODR - przebudowa.jpeg

W ramach zadania wykonano: wymianę krawężników betonowych na długości ok. 200m. oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową.