×
Wyszukaj w serwisie
×

Dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że Gmina Lewin Brzeski otrzymała dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz wzbogacenie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

W ramach powyższego programu w roku 2016 dofinansowanie otrzymają: Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim - 12 000,00 zł oraz Gimnazjum w Łosiowie – 2 480,00 zł. Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20% kosztów zadania (3 620,00 zł).