×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja

Mając na uwadze estetyczny wygląd naszego miasta oraz w celu umożliwienia swobodnego ruchu pieszego chodnikami wzdłuż głównych ulic w mieście, uprasza się właścicieli posesji graniczących z głównymi ciągami pieszymi i posiadających drzewa lub krzewy, których konary wystają poza ogrodzenie posesji i utrudniają swobodne przejście chodnikami o ich niezwłoczne i systematyczne przycinanie.