×
Wyszukaj w serwisie
×

W oświacie wszystko gra - wywiad z Burmistrzem Lewina Brzeskiego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o sześciolatkach. W 2016 roku sześciolatki nie pójdą już obowiązkowo do pierwszej klasy. To od decyzji rodziców będzie zależało, czy rozpoczną naukę w klasie pierwszej jako sześciolatki. Jak ta sytuacja przedstawia się w naszej gminie?

Po informacji, że  sześciolatki mogą zostać w przedszkolach, bardzo niewielu rodziców osób zgodziło się na posłanie swoich sześcioletnich dzieci do szkół.

Dla gminy rodziło to konsekwencje, że zabraknie miejsc dla młodszych dzieci, co w konsekwencji dotknie te rodziny i dzieci, które najbardziej przedszkola potrzebują.

Powrót sześciolatków do przedszkoli w większości przypadków powoduje ograniczenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom młodszym. Jak to wygląda w gminie Lewin Brzeski?

Po zakończonej rekrutacji brakowało miejsca dla prawie 50 dzieci. Dlatego też po konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych zdecydowałem się na otwarcie dwóch dodatkowych oddziałów.

Od 1 września zaczną funkcjonować dodatkowo dwa oddziały przedszkolne w Lewinie Brzeskim: pierwszy w Przedszkolu nr 1 na ul. Alei Wojska Polskiego, a drugi w Przedszkolu nr 2 na ul. Narutowicza.

Oba oddziały mogą przyjąć 50 dzieci. - To zaspokaja potrzeby rodziców ubiegających o przyjęcia dzieci do przedszkoli. Warto wspomnieć, że w poprzednich latach gmina zawsze dostosowywała liczbę miejsc w przedszkolach do potrzeb  mieszkańców.

Jaką liczbą gmina dysponowała w ciągu ostatnich dwóch lat i jaką będzie  dysponowała w przyszłym roku szkolnym?

W roku 2014/2015 gmina zabezpieczyła miejsca dla 400 dzieci, natomiast w roku 2015/2016 do dyspozycji małych mieszkańców mieliśmy 360 miejsc. Obecnie przewiduje się miejsca dla 420 dzieci. W chwili obecnej wolnych jest 15 miejsc.

Dużo pytań ze strony mieszkańców pojawia się w związku z faktem przekształcenia publicznego przedszkola w Przeczy w placówkę zamiejscową. Pojawiają się pytania, czy doprowadzi to do likwidacji placówki. Proszę nam to wyjaśnić.

Przedszkole Publiczne w Przeczy jest jednooddziałową placówką wychowania przedszkolnego, czynną powyżej 5 godzin dziennie i tym samym zapewniającą dzieciom posiłki. W naszym zamierzeniu, od samego początku likwidacja tego przedszkola, jako odrębnej struktury organizacyjnej, nie miała mieć żadnego  wpływu na dostępność do opieki, wychowania i edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przeczy, gdyż w praktyce placówka ta miała być przekształcona i nadal miała funkcjonować jak dotychczas, tyle że zamierzaliśmy organizacyjnie ją włączyć do Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy. Ze względu na trwające procedury administracyjne sprawa ta praktycznie jest już nieaktualna.

A co Panie Burmistrzu Gmina planuje w kwestii gimnazjów. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało ich likwidację. Jak Pan ocenia zaistniałą sytuację?

Zapowiedziane przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrażanie zmian w systemie oświaty, polegających na stopniowym wygaszaniu gimnazjów i tworzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych, stawia przed naszą gminą ogromne wyzwania w sferze organizacji nauczania oraz w obszarze zatrudnienia nauczycieli obecnie pracujących w gimnazjach, w nowych ośmioklasowych szkołach podstawowych.

Dla mnie, jako burmistrza, priorytetem jest utrzymanie dobrych warunków nauki i wychowania naszych uczniów. Wyzwaniem więc będzie w najbliższych trzech latach dostosowanie bazy szkół podstawowych do przyjęcia klas siódmych i ósmych. W takich zupełnie nowych sytuacjach zawsze podkreślam, że nie mam patentu na najlepsze rozwiązania. Zamierzam więc w tej materii doprowadzić do konsultacji i wypracowania optymalnych rozwiązań wspólnie z dyrektorami szkół, radnymi i osobami aktywnie działającymi w lokalnych środowiskach. W rejonie każdej szkoły mamy inne, specyficzne uwarunkowania w zakresie bazy szkolnej, stąd też można się spodziewać, że w każdej z tych miejscowości przyjęte rozwiązania będą nieco inne. Zawsze jednak na względzie będziemy mieli dobro ucznia, gdyż to właśnie uczeń jest podmiotem tej reformy.

A co panie Burmistrzu z kadrą pedagogiczną? Słyszy się, że dużo nauczycieli może stracić pracę.

Dobre pytanie. Szkoła to nie tylko budynki, nie tylko zaplecze w postaci sal gimnastycznych i boisk. Szkołę tworzą uczniowie, ich rodzice, lokalna społeczność i jej pracownicy, w tym nauczyciele. Każdy z tych podmiotów kształtuje oblicze szkoły, ale też trzeba jasno powiedzieć, że nie będzie dobrej szkoły bez dobrych nauczycieli. Osobiście bardzo wysoko oceniam naszych pedagogów. Drugim, i chyba najtrudniejszym zadaniem jakie stawia przed nami  zapowiadana reforma, będzie ochrona miejsc pracy naszych nauczycieli.  Będę dążył do tego, aby po zakończeniu reformy, kiedy już gimnazja przestaną funkcjonować, możliwie największa liczba nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w gimnazjach utrzymała pracę. Jestem przekonany, że przy udziale dyrektorów szkół, w najbliższych trzech latach wspólnie wypracujemy mechanizmy wdrażania zapowiadanej reformy, które ochronią miejsca pracy naszych nauczycieli. Już na początku miesiąca września planuję rozpocząć cykl spotkań z dyrektorami szkół, celem wypracowania strategicznych kierunków działania w zakresie wdrażania zapowiadanej reformy. A już teraz przystąpiliśmy do opracowania statystycznych metod pozwalających obiektywnie ocenić sytuację kadrową w miarę wdrażania założeń reformy. Jest jeszcze wiele niewiadomych, nie znamy „siatki” godzin w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej, jednak uznałem aby te analizy rozpocząć już teraz, zbyt to poważna sprawa aby odkładać ją w czasie. Przecież już dziś, na starcie tych zmian, nauczyciele powinni wiedzieć na jakie przedmioty i zajęcia będzie zapotrzebowanie, gdyż jednym z istotnych czynników wpływających na zachowanie pracy może być zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. A na to potrzeba czasu. Tak więc wracając do poprzedniego pytania, „jak oceniam zaistniałą sytuację”, chcę powiedzieć, w przeciwieństwie do słyszanych często głosów krytyki i narzekania, że najlepiej w tej sytuacji podjąć konkretne, przemyślane i przedyskutowane z wszystkimi zainteresowanymi działania. W gminie Lewin Brzeski już zaczynamy działać.

Dziękuję za rozmowę