×
Wyszukaj w serwisie
×

Woda w żwirowni przebadana przez sanepid

Na podstawie art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu na podstawie przekazanego przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska: - sprawozdania z badań próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 09.08.2016 r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska (sprawozdanie z badań próbki wody nr 1156/W/S/OL/16 z dnia 11.08.2016 r.) oraz - oceny wizualnego nadzorowania wody przeprowadzonej w dniu: 09.08.2016 r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli: Lewin Brzeski, ul. Nysańska

stwierdza

iż, jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.).

PDFPPIS w Brzegu - badanie jakości wody.pdf