×
Wyszukaj w serwisie
×

Życie jest ciągłą zmianą

Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkół.

Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny 2016/2017. Ważny to dzień dla nas wszystkich, dla uczniów, dla rodziców, nauczycieli i pracowników szkół. Ważny to dzień również dla mnie, burmistrza, przedstawiciela władz samorządowych Gminy Lewin Brzeski. Rozpoczynając nowy rok szkolny rozpoczynamy niejako nowy etap naszego życia. Dla uczniów rozpoczyna się nowy, wyższy etap edukacji – nowe przedmioty, inne niż w ubiegłym roku podręczniki, inne programy nauczania, czasami nowi nauczyciele. Inne też przed uczniami są wymagania. Wakacje, które mamy już za sobą, skończyły się nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. Być może to dziwnie brzmi, być może niejeden uczeń powie jak to, przecież wakacje są dla nas. Ale każdy z rodziców dobrze wie, jak z końcem wakacji, czy też z początkiem roku szkolnego, zmienia się życie całej rodziny. Bo czas nauki w szkole, to czas w którym cała rodzina, mama i tato, skupiają uwagę na swoich pociechach, uczniach szkół podstawowych czy gimnazjalnych. To mama i tato pomagają w odrabianiu lekcji, sprawdzają czy w tornistrach jest wszystko co będzie potrzebne w szkole, to mama i tato wstają wcześnie rano, żeby odprawić dziecko do szkoły, to mama i tato czekają na powrót po lekcjach, pytają jak było, pocieszają gdy coś nie tak wyszło, cieszą się razem z dzieckiem, gdy przynosi dobre oceny. Dzisiaj więc, u progu nowego roku szkolnego, pragnę Wam uczniom i Wam rodzicom, życzyć wszelkiej pomyślności, dużo radości i satysfakcji z wysiłku, jaki będziecie wnosić w każdy dzień nauki. Życzę Wam abyście za dziesięć miesięcy, kiedy skończy się rok szkolny, mogli powiedzieć, że był to dobry czas, czas dorastania i dojrzewania do następnych klas, czy też wyższych etapów edukacji, czas dobrej zmiany w Waszym życiu.

Rozpoczynający się rok szkolny jest również ważnym momentem dla Państwa nauczycieli i pracowników szkół. Jak wszyscy zapewne już wiedzą, w edukacji czekają nas zmiany. Sześcioklasowa Szkoła Podstawowa będzie przekształcana w szkołę ośmioklasową. Od przyszłego roku szkolnego gimnazja stopniowo będą wygaszane. Oznacza to, że uczniowie klas szóstych z końcem tego roku szkolnego otrzymają promocję do klasy siódmej, a za rok do klasy ósmej. Oznacza to także, że najbliższy czas będzie dla nauczycieli czasem przygotowania się do reformy w zakresie pogłębiania swojej wiedzy, a nierzadko zmiany kwalifikacji. Poza realizacją podstawowych zadań takich jak prowadzenie lekcji i innych zajęć, będziecie Państwo przygotowywać się do reformy programowej, będziecie zastanawiać się i dyskutować na radach pedagogicznych, jak wdrożyć tę reformę, jak wprowadzić te zmiany tak, aby Wasi uczniowie i ich rodzice mogli za rok, czy dwa lata powiedzieć, że zrobiliście to najlepiej, jak można było. Życzę Wam drodzy pedagodzy samych sukcesów w pracy z uczniami i w tych czekających wyzwaniach związanych z wprowadzaną reformą. Zapewniam również, że jako burmistrz już podjąłem działania aby wspierać Was w tym trudnym dziele, jakim będzie tworzenie nowych ośmioklasowych szkół podstawowych. Mam konkretne plany poprawy bazy oświatowej, już dzisiaj analizuję jakie trzeba będzie podejmować decyzje aby chronić miejsca pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty w toku wdrażanej reformy. Jestem przekonany, że wspólnie z dyrektorami szkół wypracujemy optymalne rozwiązania w naszych szkołach uwzględniające interesy uczniów, nauczycieli i lokalnych społeczności.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie.

Jak widać w naszych szkołach, w naszej gminnej oświacie, stajemy dzisiaj przed wielkimi i ważnymi zmianami. Doświadczenie mi podpowiada, że zmiana jest wpisana w naszą rzeczywistość, a nasze życie jest ciągłą zmianą. Życzmy sobie wiec wszyscy, aby były to zmiany na lepsze, życzmy sobie wszyscy, abyśmy po jakimś czasie mogli powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy rodzących się przed nami możliwości poprawy warunków nauki i pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę. Wierzę, że rok szkolny 2016/2017 będzie czasem wykorzystanych szans, czasem w którym uda nam się zrealizować nasze plany i marzenia, a w imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Lewin Brzeski życzę tego każdemu uczniowi oraz Wam drodzy rodzice i nauczyciele.

BURMISTRZ

Artur Kotara

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inauguracji roku szkolnego w Skorogoszczy