×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja - uwagi dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że do dnia 23 września 2016r. można składać uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Brzeski”.

PDFZałącznik do Uchwały RM Lokalny Program Rewitalizacji - Lewin Brzeski _2_.pdf

Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli gminie Lewin Brzeski na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

Wypełnione formularze prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, Ratusz, pok. nr 1.

PDFFormularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Brzesk.pdf