×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Samorządu Miasta

PRZEWODNICZĄCY RADY

SAMORZĄDU MIASTA

LEWIN BRZESKI

OR.III. 0021.1.4.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Miasta na dzień 26 września 2016r. na godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 26 na którą, serdecznie zapraszam.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań w 2017r.

  5. Wolne wnioski i zapytania.

  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

 

Przewodniczący

Andrzej Grabny

Lewin Brzeski, dnia 19 września 2016r.