×
Wyszukaj w serwisie
×

„Ławeczkowa czytelnia” w Skorogoszczy

Otwarciem „Ławeczkowej czytelni” w PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy zainaugurowano w czwartek, tj. 29.09.16, międzyprzedmiotowy projekt czytelniczy „Czytam, więc jestem. Jestem, więc czytam”, który będzie  realizowany w tej placówce w roku szkolnym 2016/2017. Autorami projektu są nauczyciele bibliotekarze - pani B. Kania, pani J. Tomczak, a główne cele, które przyświecały pomysłodawcom, to przede wszystkim podniesienie aktywności czytelniczej wśród uczniów,  wpojenie nawyku czytania, jako elementu zdrowego stylu życia, zwiększenie dostępności do książek oraz integracja społeczności szkolnej w ramach działań związanych z realizacją projektu.

W projekcie przewidziano wiele ciekawych zadań, a jednym z nich jest właśnie „Ławeczkowa czytelnia”, do której książki podarowali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Akcja zbierania książek będzie trwała przez cały rok. Obok świetlicy szkolnej wygospodarowano kącik z ławeczkami, lampkami, półkami, gdzie uczniowie mogą sami wybrać sobie książkę, poczytać i odłożyć na półkę. Koordynatorem zadania jest pan R. Kania, który zajął się przygotowaniem „Ławeczkowej czytelni, a dzieci opracowały zasady korzystania oraz dbają o porządek w tym miejscu.     

Poprzez zadania projektu jego autorzy chcieliby zintensyfikować działania wokół czytelnictwa, zaangażować całą społeczność szkolną, w tym rodziców do współdziałania. Jednocześnie mają nadzieję, że jego realizacja rozbudzi w uczniach chęć obcowania z książką i uświadomi im, że „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji”. 

                                                                                                            Bożena Kania