×
Wyszukaj w serwisie
×

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

kwiaty-zyczenia.gif

Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty.

 

„Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,

       W każdym życzliwym słowie,

            I przyjaznym geście,

            W każdym pomocnym czynie.

            Kawałek raju jest w każdym sercu,..”

   PB

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Lewin Brzeski składam Wszystkim Państwu serdeczne życzenia.   Stajemy dzisiaj u progu bardzo ważnych zmian w oświacie. W powszechnej opinii nadchodzące zmiany kojarzone są głównie ze zmianami w prawie oświatowym, zmianami które dzieją się na wysokich szczeblach władzy, w sejmie, komisjach sejmowych czy senacie. Często też postrzegane są jako zmiany o podłożu politycznym. W istocie swojej, zmiany te jednak dotyczą przyszłości całych pokoleń młodych Polaków. Musimy przy tym mieć świadomość, że jakość proponowanych zmian, ich efekty w długofalowej, długoletniej perspektywie, będą zależały przede wszystkim od nas samych – od Was drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty, od liderów lokalnego samorządu czy od rodziców, których zdania nigdy nie można pominąć w tak ważnych dla ich dzieci sprawach. Tak naprawdę to my, tu w gminie Lewin Brzeski, będziemy mieli największy wpływ na to, aby proponowana reforma przyniosła konkretne, namacalne i korzystne efekty dla naszych uczniów oraz nauczycieli. To tu, w naszej gminie, w ramach nowego prawa oświatowego, możemy, i mamy wręcz obowiązek, zadbać o przyszłość dzieci, o poziom i jakość ich wykształcenia, o jakość ich wychowania. Życzę Państwu i sobie, aby przyszłe pokolenia mieszkańców gminy Lewin Brzeski z dumą mogły kiedyś powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy szansy i stworzyliśmy optymalne warunki edukacji  i wychowania przedszkolnego na miarę możliwości każdego dziecka, na miarę oczekiwań  rodziców i lokalnego środowiska. Pragnę też wszystkich zapewnić,  że tych optymalnych rozwiązań ukierunkowanych na dobro dzieci, na ochronę miejsc pracy nauczycieli i pracowników oświaty, na poprawę warunków nauki w szkołach i przedszkolach, będziemy dokonywać wspólnie z całym środowiskiem nauczycielskim.

W tym szczególnym dla każdego pracownika oświaty dniu, pragnę wszystkim podziękować za dotychczasowe zaangażowanie i codzienny wysiłek w podejmowanych działaniach na rzecz sprawnego funkcjonowania naszych szkół i przedszkoli. Dziękuję za codzienne czuwanie nad wychowankami i uczniami, za okazywaną im życzliwość, przyjaźń i pomoc. A każdy uśmiech, każde życzliwe słowo i każdy przyjazny gest okazywany im przez lata edukacji, niech będzie jak bezcenny dar, z którego będą czerpać w dalszych etapach swojego życia. 

Życzę Państwu samych dobrych dni w życiu osobistym, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

BURMISTRZ

Artur Kotara

Lewin Brzeski, 14 października 2016 r.