×
Wyszukaj w serwisie
×

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu pod adresem: opole.rdos.gov.pl w zakładce: obwieszczenia i zawiadomienia, zostało umieszczone zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o przystąpieniu do opracowania projektów zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber na terenie łącznie 14 gmin województwa opolskiego.

Informacja: 

http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-7-pazdziernika-2016-znak-wpn-600-115-2016-msz