×
Wyszukaj w serwisie
×

Państwowe odznaczenia, Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali…

Tradycyjnie z okazji Dania Edukacji Narodowej Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara, gościł u siebie dyrektorów szkół i przedszkoli z ternu gminy. Na ręce dyrektorów Burmistrz przekazał życzenia wszystkim pracownikom oświaty – nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz pracownikom Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim. Jak w latach poprzednich Burmistrz przyznał wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrodzeni  zostali:

- Pani Małgorzata Olbert, Zastępca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim ,

- Pani Anna Sawicka – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie,

- Pani Ewa Warchał – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim,  

- Pani Renata Pawlus – pedagog Gimnazjum w Skorogoszczy,

- Pan Piotr Barszcz – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie.

Z ogromną satysfakcja Burmistrz złożył gratulacje dyrektorom, którzy na jego wniosek zostali uhonorowani medalami państwowymi nadawanymi przez Ministra Edukacji Narodowej.  Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Pani Beata Hargot, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie i Pan Zdzisław Biernacki, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim. Warto tu przypomnieć, że Pan Zdzisław Biernacki w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego obchodził jubileusz 35-lecia pracy zawodowej.

Po wręczeniu nagród i złożeniu gratulacji wyróżnionym nauczycielom w bardzo miłej atmosferze przebiegała rozmowa zdominowana przez sprawy oświatowe, ale nie tylko. Burmistrz przybliżył uczestnikom spotkania plany związane z inwestycjami gminnymi, zarówno w obszarze oświaty, jak i szeroko rozumianej rekreacji, rozbudowy bazy sportowej oraz infrastruktury drogowej w gminie.  Więcej uwagi Pan Burmistrz Artur Kotara poświęcił rozbudowie szkoły w Skorogoszczy, planowanej modernizacji szkoły podstawowej i przedszkola w Łosiowie, pracom remontowym gimnazjum  w Lewinie Brzeskim. Nie zabrakło również miejsca na sprawy związane z reformą szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, które w ocenie Burmistrza będą w najbliższych miesiącach skupiały uwagę władz samorządowych, Rady Miejskiej i jej komisji oraz całego środowiska nauczycielskiego.

Kończąc spotkanie Burmistrz zaprosił dyrektorów szkół na spotkanie z Panią Anną Zalewską, Ministrem Edukacji Narodowej, która w poniedziałek 17 października będzie gościła w Gminie Lewin Brzeski. Jak powiedział „Bezpośredni, osobisty kontakt z twórcami wielkiej reformy jest bezcennym doświadczeniem, jest szansą na głębsze poznanie i zrozumienie istoty, ducha wprowadzanych zmian, poznanie tego, co nam często umyka, gdy czytamy przepisy i koncentrujemy się na szczegółach, harmonogramach i innych ważnych, ale tak naprawdę technicznych aspektach. Jestem przekonany, że poniedziałkowe spotkanie z Panią Minister pozwoli nam lepiej zrozumieć istotę wprowadzanych zmian, co niewątpliwie przełoży się na skuteczność naszych działań przy wprowadzaniu reformy.”

 

Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej Pana Zdzisława Biernackiego, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim

 

 

Dzień Edukacji Narodowej