×
Wyszukaj w serwisie
×

OBWIESZCZENIE 

Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia strony postępowania, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Dariusza Adamowicza, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odry.

PDFObwieszczenie.pdf