×
Wyszukaj w serwisie
×

Jubileusz pracy zawodowej

Dnia 31 października 2016 roku Pani Anna Sawicka, pełniąca od 2003 roku funkcję Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie,  obchodziła jubileusz 25-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji  7 listopada 2016 roku w gabinecie Burmistrza, Pana Artura  Kotary , miała miejsce miła uroczystość wręczenia nagrody jubileuszowej Pani Annie Sawickiej. Jak zwykle przy takich okazjach rozmowa skupiła się na sprawach oświaty.

W przededniu reformy rozmawiano o możliwych wariantach zmian w organizacji zarówno szkolnictwa podstawowego jak i stworzenia optymalnych warunków wychowania przedszkolnego w Łosiowie. Przedszkole Publiczne w Łosiowie funkcjonuje w dwóch, znacznie oddalonych od siebie budynkach. Stwarza to określone trudności w zarządzaniu przedszkolem. Obydwa obiekty docelowo wymagają remontów, przy czym w żadnym z nich nie da się pomieścić trzech oddziałów przedszkolnych.

„Zmiany w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym stwarzają możliwość organizacji wychowania przedszkolnego i nauczania podstawowego w sposób optymalny i stabilny na całe lata.  Muszą one jednak być odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska, przede wszystkim muszą uwzględniać prognozy demograficzne, gdyż zabezpieczenie każdemu dziecku dostępu do opieki i edukacji przedszkolnej, jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy” – powiedział Burmistrz Artur  Kotara .  „Rodzi się więc w Łosiowie dobra sposobność do poprawy warunków opieki przedszkolnej, i z tej sposobności z pewnością skorzystamy”.