×
Wyszukaj w serwisie
×

2017 rok

Uchwała: PDFUchwała Nr XXV 245 2016 w spr przyjęcia na 2017r programu współpracy.pdf (231,43KB)

PDFuchwała nr XXXIII.308.2017 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (449,35KB)

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2016.doc (70,00KB)

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (31,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (25,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (98,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Nr 863-2016 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (37,00KB)
 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (31,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (25,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (92,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Nr 862-2016 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (33,00KB)
 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017. I półrocze.doc (31,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (25,00KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (20,00KB)
DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (95,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 864-2016- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017.doc (34,00KB)


PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu..pdf (879,37KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w II półroczu 2017 r. działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (27,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (92,50KB)

DOCProtokól z posiedzenia Komisji Konkursowej.doc (26,50KB)

DOCOpinia Gminnej Rady Sportu.doc (28,00KB)

DOCProtokół z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (22,50KB)

DOCZarządzenie nr 1055-2017 w sprawie wyboru oferty.doc (35,00KB)

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFOferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pomóżmy Im w Lewinie Brzeskim, złożona na realizację zadania pn. Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych.pdf (13,12MB)

PDFzarzadzenie-nr 1033.2017-w-sprawie-wyboru-oferty.pdf (947,06KB)

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


PDFOferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pomóżmy Im.pdf (774,93KB)

DOCZarządzenie Nr 1181-2017 w sprawie wyboru oferty.doc (36,00KB)