×
Wyszukaj w serwisie
×

Obwieszczenie

Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia strony postępowania, że decyzją z 25 listopada 2016 r. nr DOŚ-III.7322.74.2016.AK udzielił Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odry w km oraz z rzeki Nysy Kłodzkiej.

PDFObwieszczenie dot decyzji DOŚ-III.7322.74.2016.AK.pdf