×
Wyszukaj w serwisie
×

Prezent od Świętego Mikołaja?

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim odbył się egzamin nauczyciela kontraktowego Gimnazjum w Łosiowie, Pani Marzeny Żak, na stopień nauczyciela mianowanego. Zazwyczaj takie egzaminy odbywają się w okresie wakacyjnym. Jednakże przepisy o awansie zawodowym nauczycieli pozwalają na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie. Jednym z ustawowych warunków przystąpienia do egzaminu jest odbycie stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Podjęcie stażu następuje z początkiem roku szkolnego i kończy się co do zasady w maju. Jednak przepisy mówią, że jeżeli w trakcie odbywania stażu nauczyciel ma dłuższą przerwę w pracy niż 30 dni, to staż przedłuża się tak, aby zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela trwał 2 lata i 9 miesięcy. Tak też i było w przypadku Pani Marzeny, a termin mikołajkowy był wynikiem możliwości brania udziału w egzaminie ekspertów.  Najważniejsze jest jednak, że Pani Marzena egzamin zdała i w jednym dniu uzyskała zaświadczenie o zdaniu egzaminu oraz została zaproszona na uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w gabinecie Pana Burmistrza, Artura  Kotary . Jak zawsze przy takich okazjach rozmowy toczą się wokół spraw oświaty gminnej, a było o czym rozmawiać w przededniu reformy oświaty. I jeszcze jedno sprostowanie – tytuł niniejszej  informacji jest oczywiście przewrotny. Wynik egzaminu zawsze jest efektem ciężkiej pracy nauczyciela, nie jest kwestią szczęścia czy prezentu od Świętego Mikołaja. Dlatego też serdecznie gratulujemy Pani Marzenie tego awansu.