×
Wyszukaj w serwisie
×

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji.

W związku z tym zapraszamy wszystkie zainteresowane udziałem w konkursie organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8436,konkurs-asos-edycja-2017.html

ZpxirHesllHs11WilQ,start ASOS 2017 WWW.jpeg