Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbieranie odpadów bio w okresie mrozów

Informuje się mieszkańców gospodarstw domowych zbierających w systemie indywidualnym odpady biodegradowalne w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym, że w związku z wystąpieniem niskich temperatur zaistniał problem z ich opróżnianiem.

Zawartość pojemnika zamarza, a pracownicy firmy odbierającej odpady nie są w stanie tych pojemników opróżnić.

Wobec powyższego informuję, że w przypadku braku możliwości opróżnienia pojemnika w wyznaczonym w harmonogramie dniu, istnieje możliwość zbierania nadwyżki odpadów biodegradowalnych do worków i wystawiania ich w kolejnym wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów typu „bio”. W przypadku braku możliwości zbierania odpadów do worków, w okresie niskich temperatur odpady bio mogą być zbierane do pojemnika oznaczonego kolorem czarnym na pozostałości po segregacji.