×
Wyszukaj w serwisie
×

Wystąpienia na terenie województwa opolskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z wystąpieniem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach na terenie woj. opolskiego zwracam się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu bardzo istotnych informacji dotyczących zapobieżenia rozprzestrzeniania się w/w choroby. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia 20.12.2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nałożył na hodowców i posiadaczy drobiu min. obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.

W tym celu uprzejmie proszę o wypełnienie zgłoszenia, które zostanie do Państwa dostarczone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, a także dostępne będzie na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl oraz u Sołtysów na terenie gminy.

Przedmiotowe zgłoszenia jest niezbędne w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenia jej dalszemu rozprzestrzenianiu się. Jednocześnie wyjaśniam, że w przypadku nie zgłoszenia hodowanego drobiu i ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii uprawniony jest do nałożenia kary pieniężnej.

Z uwagi na znaczenie problemu oraz zachowania bezpieczeństwa mieszkańców i ich gospodarstw, w interesie nas wszystkich jest bezwzględne zgłaszanie do odpowiednich osób i instytucji każdego podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym, bardzo proszę wszystkich posiadaczy i hodowców drobiu oraz ptaków  o dostarczenie wypełnionego zgłoszenia do Sołtysów Wsi lub do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, pokój nr 2- biuro podawcze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 roku.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lewinie Brzeskim, tel. 77 424 66 45.

Burmistrz

Artur Kotara

Rozporządzenie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2091

Zgłoszenie: DOCZgłoszenie.doc (35,00KB)

PDFPismo Burmistrza.pdf (341,75KB)