×
Wyszukaj w serwisie
×

Zostań partnerem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) to sieć której zadaniem, jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności SIR zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, identyfikowaniem i aktywizacją partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych oraz doradztwem w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji. Sieć (SIR) ma charakter otwarty, a jej partnerami mogą zostać m.in.: rolnicy, posiadacze lasów, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, instytuty i uczelnie wyższe, doradcy, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Korzyści i możliwości współpracy wynikające z partnerstwa w SIR to przede wszystkim:

  • Rejestracja w bazie Partnerów SIR, która umożliwi kontakt z Państwem w celu potencjalnej współpracy z innymi uczestnikami Sieci
  • Dostęp do bieżących informacji i nowinek z Sieci — za pośrednictwem newsletteru, strony internetowej oraz strony SIR na Facebooku
  • Współudział w tworzeniu baz danych SIR
  • Udział w organizowanych przez CDR oraz Opolski Ośrodek Doradztwa szkoleniach, konferencjach, seminariach
  • Współpraca z CDR oraz WODR przy tworzeniu propozycji operacji zgłaszanych do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie SIR
  • Zgłaszanie własnych propozycji operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie SIR

Chcąc zostać Partnerem Sieci (SIR), wystarczy wejść na stronę Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie www.cdr.gov.pl/sir znajdą tam Państwo zakładkę zostań partnerem SIR.

 Instrukcja „Jak zostać Partnerem SIR" w załączeniu.

PDFJak zostać partnerem SIR.pdf (1,84MB)

Przystąpienie do SIR następuje bezpośrednio po wysłaniu drogą elektroniczną (przycisk Wyślij) wypełnionego Formularza. Zapraszamy do współpracy w ramach SIR i do korzystania z możliwości jakie daje przystąpienie do Sieci.

Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony pod adresem www.sir.oodr.pl  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 77 44 37 145 lub 77 44 37 100