×
Wyszukaj w serwisie
×

Burmistrz podpisał porozumienie dotyczące programu ograniczenia niskiej emisji

Wczoraj tj. 01.02.2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano porozumienia dotyczące programu "ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa opolskiego. Porozumienie dla gminy Lewin Brzeski podpisali Burmistrz Artur  Kotara  oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW Piotr Soczyński i z-ca prezesa Edward Gondecki.

W ramach porozumienia Gmina Lewin Brzeski zdeklarowała uczestnictwo w Programie i zobowiązała się do wspierania w/w programu w zakresie:

  • informowania mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w formie niskooprocentowanej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia na realizację zadań wskazanych w wyżej wymienionym Programie w sposób i na zasadach przyjętych w Gminie;
  • udzielania wyjaśnień i udostępniania materiałów informacyjno-promocyjnych przekazanych przez Fundusz osobom zainteresowanym i wnioskodawcom,
  •  pomoc w udostępnianiu wzorów dokumentów wymaganych w związku z ubieganiem się o pożyczkę, zamieszczonych na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl osobom nieposiadającym dostępu do internetu,
  • informowania Funduszu o potrzebach zmian Programu zmierzających do poprawy efektywności jego realizacji.

2017-02-0.jpeg

W ramach programu "ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych" WFOŚiGW osoby fizyczne będą mogły starać się o pozyskanie środków na programy: