×
Wyszukaj w serwisie
×

Wizytacja inwestycji - projektu w ramach bioróżnorodności

W Lewinie Brzeskim trwają prace związane z wykonaniem inwestycji pn.: „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej”, które realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ERTER Sp. z o.o. z Jędrzejowa. Koszt inwestycji to blisko 946.793,39 zł. 

W ubiegłym tygodniu plac budowy wizytował Burmistrz Lewina Brzeskiego. Nadzorujący prace odpowiadali na pytania oraz wyczerpująco objaśniali kolejność wykonywanych prac. Burmistrz zapoznał się ze stanem przygotowań i uzyskał zapewnienie, że końcem sierpnia br. wszystko będzie gotowe.

IMG_20170207_100937.jpeg

W ramach zadania planuje się:

  • Oczyszczenie dna, oskarpowanie i ofaszynowanie brzegów starorzecza Nysy Kłodzkiej,
  • przebudowę nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych,
  • budowę oświetlenia, w tym parkowego
  • budowę  pomostów widokowych,
  • budowę małej wieży widokowej,
  • montaż gniazd lęgowych wraz z  karmnikami,
  • montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi,
  • montaż elementów małej architektury,
  • utworzenie wydzielonego  miejsca do   grillowania.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

RPO+OPO+EFS.jpeg