×
Wyszukaj w serwisie
×

Zdrowo żyjemy, świat podbijemy!

Podsumowanie działań profilaktycznych w PSP w Lewinie Brzeskim

 Dnia 1 lutego 2017r.  w godzinach popołudniowych w szkole podstawowej odbyło się spotkanie rodziców, uczniów, nauczycieli i władz miasta. Celem było podsumowanie działań i projektów organizowanych przez szkołę w ramach profilaktyki zdrowia naszej społeczności.

            Spotkanie otworzył dyrektor pan Zdzisław Biernacki, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił działania profilaktyczne realizowane w szkole. Potem nastąpiła prezentacja multimedialna poszczególnych projektów.

            Jako pierwsza wystąpiła pani Małgorzata Olbert, która omówiła projekt „Pływam i dbam o zdrowie”, dofinansowany przez „Fundację GÓRAŻDŻE – Aktywni w regionie”. Założeniem było, że 30 dzieci zagrożonych nadwagą i wadami postawy nauczy się pływać, pozna aktywne metody spędzania wolnego czasu oraz zasady zdrowego żywienia. Dzieci przez dwa miesiące dwa razy w tygodniu jeździły na basen w Tułowicach pod opieką rodziców i nauczycieli. Oswajały się z wodą, uczyły pływać, ale także pamiętały o tym, aby zabrać ze sobą zdrowe przekąski – warzywa, owoce, ciemne pieczywo, wodę, uczyły się zdrowych nawyków. Dziewięcioro z nich naukę pływania zakończyło egzaminem i otrzymało kartę pływacką.

Zorganizowano również spotkanie rodziców ze specjalistą od profilaktyki wad postawy, panem Markiem Warginem, który podzielił się z rodzicami swoją wiedzą, udzielił praktycznych porad, wskazał też na związek aktywnego sposobu spędzania czasu i zdrowego odżywiania.  Kolejne spotkanie edukacyjne odbyło się z dietetykiem, panem Dawidem Dyminczukiem, który w ciekawy sposób podczas dwugodzinnej prezentacji omówił wpływ odżywiania na funkcjonowanie i zdrowie naszych dzieci.

            Druga prezentacja dotyczyła projektu „Kolorowo, znaczy zdrowo”, realizowanego od

września 2016 roku, a który potrwa jeszcze do końca roku szkolnego. Cel stanowi podejmowanie

wspólnych działań dla poprawy swego zdrowia  i samopoczucia. W związku z tym raz w miesiącu uczniowie ubierają się w określonym kolorze. Tego dnia wszyscy zajadają kolorowe i zdrowe smakołyki,  zbieramy też sprawdzone domowe przepisy przynoszone przez dzieci. Podczas długiej przerwy bierzemy udział w aerobiku, a wesołym akcentem tego dnia jest wspólne kolorowe zdjęcie. W każdym kolorowym dniu dzieci bawiąc się wykonują różne zadania, biorą udział w konkursach  klasowych i indywidualnych. 

            Ostatnią prezentację przygotowała i omówiła pani Dorota Wójcik, która od lutego rozpocznie w szkole realizację projektu „Lekki tornister”. To ogólnopolski projekt skierowany do uczniów z klas I-III  i prowadzony przez fundacje ROSA od 2011r. Celem działań będzie kształtowanie    prawidłowych nawyków noszenia i pakowania tornistra, a także uświadomienie rodzicom skutków nadmiernego obciążenia czy nieprawidłowego noszenia plecaka dla kręgosłupa.

            Po omówieniu działań profilaktycznych odbyło się przedstawienie pirackie nt. zdrowego odżywiania, nawiązujące do tematyki prowadzonych w szkole działań. Przygotowane zostało pod kierunkiem p. J. Mazur i M. Małoty. Pojawił się m.in. taniec przy muzyce z filmu „Piraci z Karaibów”, a nawet wystąpiły Hawajki w piękny strojach, rozdające gościom zdrowe i kolorowe owoce.

Następnie dzieci, które brały udział projekcie „Pływam i dbam o zdrowie” przystąpiły do konkurencji – łowienia ryb, przyciągania koła ratunkowego oraz odpowiedniego pakowania tornistra. Dzieci z zapałem uczestniczyły w zawodach, a pomagali im m.in. pan burmistrz, dyrektor szkoły oraz p. W. Włodek, wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Nadszedł wreszcie czas na nagrody. 30 dzieci otrzymało dyplom za aktywny udział w projekcie „Pływam i dbam o zdrowie”, a dziewięciorgu z nich pan Artur  Kotara  wręczył oficjalnie karty pływackie. Dyplomy otrzymali również rodzice, którzy bardzo zaangażowali się w pomoc przy realizacji projektu – jeździli z dziećmi i nauczycielami na basen, przygotowywali zdrowe posiłki, a także zadbali o zdrowy i bardzo kolorowy poczęstunek podczas uroczystości, którym wszyscy się delektowali po części oficjalnej imprezy. Na zakończenie Pan burmistrz krótko podsumował profilaktyczne działania szkoły, dziękując nauczycielom, dyrekcji oraz przedstawicielce fundacji Górażdże; zaakcentował także starania gminy o własny basen miejski. Pani Annie Janeczek, która współtworzyła projekt i pośredniczyła między szkołą a Fundacją Górażdże, przekazano plakat z projektu dla Fundacji. W imieniu rodziców wystąpiła pani Anna Garus, która podziękowała nauczycielom za tak pożyteczną inicjatywę  i pracę na rzecz zdrowia uczniów.

            Było zdrowo, kolorowo i rodzinnie, bo nasza szkoła to miejsce integrujące lokalną społeczność, dzieci, rodziców i nauczycieli. 

            Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w działaniach projektowych, także pracującym przy organizacji spotkania podsumowującego nasze działania profilaktyczne.

 

 

Małgorzata Olbert

wicedyrektor szkoły

liderka  projektu „Pływam i dbam o zdrowie”