×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu informuje, że na terenie Gminy Lewin Brzeski zostanie przeprowadzone badanie bydła na gruźlicę, brucelozę i enzootyczną białaczkę bydła w gospodarstwach indywidualnych, finansowane przez budżet centralny, wg harmonogramu:

28.02.2017 r. - Łosiów,
28.02.2017 r. - Buszyce.

Do przeprowadzenia badań upoważniony został lek. wet. Waldemar Grubiak.

Informuje się również, że obowiązek przeprowadzania w/wym. badań nakłada art.58 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie. zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 z późno zm.).

W związku z powyższym proszę o zwrócenie uwagi na zapewnienie pomocy przy przeprowadzeniu badań w poszczególnych miejscowościach.