×
Wyszukaj w serwisie
×

Walne Zgromadzenie Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej

W poniedziałek 20 lutego 2017 roku w Lewinie Brzeskim odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim. Spotkanie poprowadził przewodniczący spółki Alojzy Witoń (także Rady Powiatu Brzeskiego).

Na zgromadzenie zaproszeni zostali goście w osobach: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzegu Mieczysław Sperling.

W ustalonym porządku obrad miało miejsce sprawozdanie z działalności zarządu za miniony rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej. Po dyskusji nad sprawozdaniem Zarządowi Spółki udzielono absolutorium za rok 2016 oraz uchwalono budżet na rok 2017. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych w sprawności technicznej w 2016 roku realizowane było według planu potrzeb i posiadanych środków finansowych, jakimi dysponowała spółka wodna. 

Przedstawiciel związku omówił plan potrzeb konserwacyjnych na 2017r. w rozbiciu na poszczególne wsie. Burmistrz Lewina Brzeskiego podziękował za możliwość spotkania i uczestnictwa w dyskusji.