×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkania informacyjne dla wnioskodawców obszaru BOWH

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza na spotkania informacyjne w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.
  2. Zasady aplikowania, oceny i wyboru zadań/grantów realizowanych w ramach Projektów grantowych:

- w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour parki lub Street Workout Parki

- w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej

- w zakresie Wsparcia obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla obszaru Lokalnej Grupy Działania

- w zakresie Wzbogacenia oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

Konkursy w ramach wyżej wymienionych Projektów grantowych zostały opublikowane na stronie www.wieshistoryczna.pl, termin przyjmowania wniosków: od 28.02.2017 r. do 21.03.2017 r. Ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 12.30.

  1. Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2016 r.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

03.03.2017 – Gmina Oława, Świetlica wiejska w Godzikowicach,  godz. 17.00 -19.00.

06.03.2017 – Gmina Grodków, Sala kinowa w Ośrodku Kultury i Rekreacji,  ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków,  godz. 17.00 -19.00

Podczas spotkań będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania oraz umówić się na indywidualne konsultacje w Biurze Stowarzyszenia.

Więcej informacji:

- na stronie internetowej www.wieshistoryczna.pl

- pod numerem telefonu: 774129021

- w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.