×
Wyszukaj w serwisie
×

Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nawiązując do pisma otrzymanego z Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuję, że w ostatnim czasie do różnych instytucji trafiają przesyłane pocztą elektroniczną maile. Autor, podszywając się pod MRPiPS, domaga się wpłaty 365 zł na podane konto, na poczet potwierdzenia wpisu do Rejestru. Powołuje się przy tym na regulamin resortu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy.
Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem Ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby Ministerstwa. Podany numer konta nie należy do MRPiPS. Fałszywa jest również informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności. Regulamin organizacyjny Ministerstwa nic nie mówi o tej kwestii.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało sprawę wyłudzeń do prokuratury.