×
Wyszukaj w serwisie
×

Ankieta - „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno - kąpielowym w Lewinie Brzeskim”.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XII/103/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski, oraz Uchwały Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski, zawiadamiam:

 o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski, dotyczących realizacji „Budowy centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno - kąpielowym w Lewinie Brzeskim”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie anonimowej ankiety papierowej oraz elektronicznej w której zostanie postawione pytanie o następującej treści:

„ czy jesteś za budową KRYTEJ PŁYWALNI w Lewinie Brzeskim wraz z zapleczem socjalnym oraz elementami pomocy społecznej?”.

Możliwości odpowiedzi na powyższe pytanie zostały określone jako: „ZA” i „PRZECIW”.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 896 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20.02.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski, określono:

  • termin: konsultacje z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w dniach od 02.03.2017r. do 09.03.2017r.,

  • miejsce: w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1, oraz w budynku przy ul. Rynek 26 w Lewinie Brzeski, urny zlokalizowane będą w parterach budynków.

Wypełnione ankiety należy wrzucić do urn  lub przesłać tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49 – 340 Lewin Brzeski.

W ramach konsultacji można również wypełnić ankietę w formie elektronicznej (każdy uczestnik może zagłosować tylko raz)

Ankieta:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim