×
Wyszukaj w serwisie
×

Dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że Gmina Lewin Brzeski otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz wzbogacenie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

W ramach powyższego programu w roku 2017 dotację otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie – 4 000,00 zł. Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20 % kosztów zadania (1 000,00 zł).