×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu

W związku z licznymi zapytaniami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu, informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach  przetrzymywania (zadaszonych wolierach z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża), w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami w tym dzikimi.

Nakaz utrzymywania, karmienia i pojenia ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych obowiązuje na terenie całego kraju i wynika z treści nadal obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).