×
Wyszukaj w serwisie
×

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół - zarządzenia

Zarządzenie Nr  952  2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

PDFZarządzenie 952.2017.pdf

Zarządzenie Nr  951 /2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski 

PDFZarządzenie 951.2017.pdf

Wzór wniosków:

DOCZałącznik do Zarządzenie - wzór wniosku do PP- kryteria rekrutacji.doc
DOCXZałącznik do Zarządzenie - wzór wniosku do PSP- kryteria rekrutacji.doc.docx

 

Uchwały: