Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowo wybrana Rada Samorządu Miasta

Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. na pierwszym zebraniu nowej kadencji  2017 -2021 ukonstytuowała się Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski.

Skład osobowy Rady Samorządu Miasta przedstawia się następująco :

Zarząd  Samorządu  Miasta Lewin Brzeski

Pan Andrzej Grabny -  Przewodniczący  Zarządu

Pani Maria Maławska - Z-ca Przewodniczącego

Pan Jan Chruściel -  Członek Zarządu

Pani Małgorzata Jagiełło -  Członek Zarządu

Pani Danuta Laszuk - Członek Zarządu

Pan Rafał Poziemski - Członek Zarządu

Pan Mirosław Szuta - Członek Zarządu                               

 

Pozostali  członkowie Rady:

Pan Władysław Chuchrowski

Pani  Małgorzata Czuj

Pan Stanisław Harasimiuk

Pan Andrzej Mitek

Pani Barbara Samborska

Pan Ryszard Serotiuk

Pani Krystyna Wilk

Pan Rafał Witkowski