×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja

       W dniu 1 kwietnia 2016r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

       Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Do analizy istniejącego nazewnictwa i stworzenia listy ulic, placów czy obiektów wymagających zmiany w oparciu o ustawę powołana została specjalna Komisja ds. nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lewin Brzeski.

       W wyniku analizy wykazu miejscowości i ulic w Gminie Lewin Brzeski, komisja uznała, że nazwa ul. Gen. Karola Waltera Świerczewskiego w miejscowości Skorogoszcz nadana Uchwałą nr XX/93/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Lewin Brzeski z dnia 29 maja 1987 roku wymaga zmiany. W związku z powyższym Komisja zaproponowała, aby tak jak w przypadku zmiany nazwy na terenie miasta Lewin Brzeski nazwę  ul. Świerczewskiego zmienić na nazwę ul. Hallera.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/297/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz, konsultacje we wsi Skorogoszcz zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, na których pisemnie zostanie postawione zapytanie o następującej treści:

„1) Czy jesteś za zmianą nazwy ul. Świerczewskiego na ul. Hallera? – ZA, PRZECIW;

2) Jeśli nie, zaproponuj inną nazwę………………..”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które stale zamieszkują na terenie wsi Skorogoszcz.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniu 22 kwietnia 2017 roku (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Gimnazjum w Skorogoszczy, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, parter, sala nr 3.

Wyniki konsultacji zostaną podsumowane przez komisję powołaną przez Radę Miejską, a następnie przedstawione Radzie Miejskiej celem dalszych działań.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, tel. 77 424 66 41, 77 424 66 26.

Zapraszam zatem mieszkańców wsi Skorogoszcz do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.     

Przewodniczący Rady

Waldemar Włodek