×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o sposobie przeprowadzenia konsultacji mających na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta Lewin Brzeski w sprawie dokonania zmiany nazw ulic w Lewinie Brzeskim

W dniu 1 kwietnia 2016r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

       Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Do analizy istniejącego nazewnictwa i stworzenia listy ulic, placów czy obiektów wymagających zmiany w oparciu o ustawę powołana została specjalna Komisja
ds. nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lewin Brzeski.

W wyniku analizy wykazu miejscowości i ulic w Gminie Lewin Brzeski, komisja uznała, że w mieście Lewin Brzeski zmiany wymagają nazwy ulic:

1. ul.. M. Buczka nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku

2. ul. J. Krasickiego nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku

3. ul. Świerczewskiego  nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku

Z uwagi na powyższe Komisja zaproponowała aby w/w nazwy ulic zastąpić
w następujący sposób:

1. ul. Buczka  na ul. Węgierską 

2. ul. J. Krasickiego na ul.  Ignacego Krasickiego

3. ul  Świerczewskiego na ul.  Hallera

      

       Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/297/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
28 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz, konsultacje w mieście Lewin Brzeski zostaną przeprowadzone
w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, na których pisemnie zostanie postawione zapytanie o następującej treści:

„1) Czy jesteś za zmianą nazwy ulic w mieście Lewin Brzeski:

  • ul. M Buszka na ul. Węgierska – ZA, PRZECIW;
  • ul. J. Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego - ZA, PRZECIW;
  • ul. Świerczewskiego na ul. Hallera - ZA, PRZECIW;

2) Jeśli nie, zaproponuj inną nazwę………………..”.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które stale zamieszkują na terenie miasta Lewin Brzeski

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniu 12 maja 2017 roku w godzinach od 14:00 do 17:00 oraz w dniu 13 maja 2017 roku w godzinach od 9:00 do 14:00. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeski, ul. Rynek 26, sala ślubów.

Wyniki konsultacji zostaną podsumowane przez komisję powołaną przez Radę Miejską,
a następnie przedstawione Radzie Miejskiej celem dalszych działań.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, tel. 77 424 66 41, 77 424 66 26.

Zapraszam zatem mieszkańców miasta Lewin Brzeski do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.         

Przewodniczący Rady

Waldemar Włodek