×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga Rolnicy!

W skutek przemieszczania się fali wezbraniowej na rzece Odrze, w dniach 30.04.2017r. do 02.05.2017r. mogły wystąpić lokalne zalania i podtopienia terenów, w tym użytków rolnych w miejscowościach Mikolin, Golczowice oraz Wronów – Gmina Lewin Brzeski.

W związku z powyższym informuję, że zgłoszenia ewentualnych strat w uprawach, produkcji zwierzęcej lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych w/w zdarzeniem, należy dokonywać w terminie do dnia 31.05.2017r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim Rynek 1, wg zamieszczonego poniżej wzoru zgłoszenia.

Druk zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, pokój nr 17, tel. 77 424 66 26 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.lewin-brzeski.pl.

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO

DOCXZGŁOSZENIE-2017.docx (24,63KB)
DOCOświadczenie właściciela gruntów.doc (21,50KB)
DOCOświadczenie rolnika.doc (21,50KB)