×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na "Najaktywniejszą Organizację Pozarządową"

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" ogłasza konkurs na Najaktywniejszą Organizację Pozarządową".

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców i organizacji pozarządowych naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz do podejmowania inicjatyw na rzecz: - rozwoju własnych miejscowości,

  •  tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku,
  •  dbania o ład przestrzenny,
  •  propagowania postaw i zachowań ekologicznych,
  •  kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych.

W konkursie może wziąć udział każda Organizacja Pozarządowa formalna z obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", a pisemnego zgłoszenia mogą dokona osoby reprezentujące Organizację zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017r.

Zgłoszone Organizacje zostaną ocenione m.in. w zakresie:

  • organizowania wydarzeń o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, promocyjnym i innym przez Organizację,
  • aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
  • współpracy z innymi organizacjami,
  • realizacji inicjatyw w zakresie dbałości o ład przestrzenny i środowisko,
  • rozwoju własnego Organizacji,
  • promocji Organizacji.

Dodatkowo bardziej szczegółowe informacje przedstawimy na spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w dniach:

- 22.05.2017r. w Urzędzie Gminy w Oławie o godz.17.00,

- 23.05.2017r. w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Olszance o godz. 17.00 oraz - 24.05.2017r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie o godz. 16.00.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wieshistoryczna.pl można pobrać wszystkie niezbędne do konkursu dokumenty.