×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu rozpoczął rekrutację na bezpłatne szkolenia adresowane do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej; realizowane w ramach projektu  „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy osoby dorosłe; zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu Aglomeracji Opolskiej.

W ramach projektu przewidziano dwa szkolenia:

  1.       DEKARZ-BLACHARZ (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  2.       HYDRAULIK-MONTER INSTALACJI SANITARNYCH (wod. kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

PDFUlotka AO - A4.pdf