×
Wyszukaj w serwisie
×

Sadzimy drzewa – dajemy przykład

W ubiegłą sobotę, (27.05.2017r) przedpołudniem Członkowie  nowo wybranej Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski własnoręcznie zrealizowali swoje pierwsze przedsięwzięcie.

Członkowie RSM zasadzili 9 szt. klombów srebrzystych. Sadzonki zostały ulokowane na terenie gminnym przy ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim, dlaczego tam: „zieleni nigdy za wiele, miejsce zostało uzgodnione z pracownikami tut. urzędu, klony zastąpią uschnięte w przeszłości Jarzębiny” – wspominał podczas sadzenia Andrzej Grabny – Przewodniczący RSM.

„W przyszłości planujemy zrealizować kolejne przedsięwzięcia zmierzające do upiększenia naszego miasta, chcemy żeby za naszym przykładem podążyły wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie aby w swoim zakresie na własnym terenie również sadziły dziewa oraz zieleń, niewielkim kosztem można osiągnąć super efekt estetyczny ” – dodawali przy pracy członkowie RSM.

Prace nie zakończyłyby się sukcesem bez czynnego udziału Roberta Laszuka Radnego Rady Miejskiej, który operowanie szpadlem opanował do perfekcji.

Drzewa sadzili:

Danuta Laszuk

Maria Maławska

Władysław Chuchrowski

Rafał Witkowski

Andrzej Grabny

Robert Laszuk

Rafał Poziemski z synem Karolem Poziemskim

Rada Samorządu Bardzo Dziękuje za Pomoc pracownikom Wydziały Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieszkaniowej, pracownikom Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. oraz firmie „FLORES Beata Michalska Mikolin”.