×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o zbiórce odpadów segregowanych

Uprzejmie informujemy, że odnotowano przypadki niewłaściwego zbierania odpadów segregowanych. Odpady w pojemnikach nie są zgniatane, a pojemność pojemnika nie jest wykorzystywana w sposób optymalny. Dla porównania waga pojemnika ze zgniecionymi odpadami to średnio 14 kg, a przy braku zgniatania to zaledwie około 10 kg. Ponadto w pojemnikach do segregacji zauważono, że zbierane odpady są z zawartością, co powoduje, że wysegregowane odpady są zanieczyszczone. Przypominamy o prawidłowej segregacji i opróżnianiu wyrzucanych odpadów opakowaniowych przed wrzuceniem do pojemników.

Informujemy, iż w razie konieczności właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo wystawić w dniu odbioru odpadów zebranych w pojemniku z żółtą klapą, worki z odpadami opakowaniowymi z papieru i tworzyw sztucznych, które zostaną odebrane przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o.

Podobnie można postępować w przypadku odpadów typu szkło.

Dodatkowo informujemy, że ww. rodzaje odpadów, mieszkańcy mogą przekazać nieodpłatnie do pojemników GPSZOK-u w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej we wtorki i czwartki w godzinach 13.00-17.00.

Przypominamy, że:

w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym należy zbierać:

 • plastikowe butelki po napojach (zgniecione i odkręcone)
 • plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości
 • plastikowe opakowania po żywności
 • worki, reklamówki i folie z tworzyw sztucznych
 • opakowania kartonowe po mleku i sokach
 • papier i opakowania papierowe
 • gazety, czasopisma
 • kartony i tektury
 • puszki po napojach i konserwach
 • dezodoranty i kosmetyki w aerozolu
 • drobny złom

Odpady zbierane do pojemnika z żółtą klapą przed wrzuceniem do pojemnika powinny być opróżnione z pozostałości i zgniecione.

w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym należy zbierać:

 • szkło opakowaniowe (butelki, opakowania szklane);

 

w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym należy zbierać:

 • odpady ulegające biodegradacji (zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie; osoby, które wykorzystują odpady zielone powstające na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie, nie mają obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w pojemniku)

 

w pojemnikach oznaczonych kolorem czarnym należy zbierać

 • pozostałości odpadów po segregacji.

 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Ul. Rynek 1

49-340 Lewin Brzeski