×
Wyszukaj w serwisie
×

„Zdrowie i bezpieczeństwo bez tajemnic”- innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2016/2017 w klasie 4 PSP w Łosiowie

Innowacja  prowadzona była w ramach dodatkowej godziny przyrody- finansowanej przez organ prowadzący szkołę. Celem projektu  było uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, że zdrowy styl życia warunkuje prawidłowy rozwój człowieka.

Praca w małych grupach była okazją do poszerzenia wiadomości i praktycznego wykorzystania informacji i umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody. Dała też  uczniom  możliwość przygotowania do dalszego samodzielnego zdobywania  wiedzy. W ramach lekcji organizowane był  zajęcia  o podstawowych czynnościach ratujących życie. Uczniowie wykonywali eksperymenty związane z badaniem wody, układali jadłospisy, sprawdzali skład lubianych produktów, liczyli kalorie, czytali etykiety. Na zajęciach w terenie poznawali najbliższe otoczenie, uczyli się rozpoznawać rośliny. Odbyło się też spotkanie z pielęgniarką. Udział  w programie wspierał harmonijny rozwój i zainteresowania uczniów poprzez doskonalenie umiejętności poszukiwania wiedzy,  rozwój kreatywności i inspirowanie do podejmowania zadań. Uczniowie w pracy wykorzystywali komputer, Internet  i uczyli się przez zabawę.

Przekazując  wiedzę, umiejętności  kształtujemy prawidłowe nawyki, a tym samym mamy wpływ na zdrowie społeczeństwa.

Anna Jelenkowska